Skilsmisse og børn? Sådan får I den bedste oplevelse

Skilsmisse er sjældent forbundet med glæde og det kan være en rigtig hård tid for de fleste, især dem med børn. Det er aldrig sjovt at se far og mor gå fra hinanden, når man har været vant til at vokse op i et hjem med begge forældre og det bør derfor altid være forældrenes førsteprioritet, at sørge for at det ikke bliver en traumatiserende oplevelse for børnene. Det vil dog næsten altid være en sørgelig oplevelse for børnene og noget man er nødt til at have med i sine overvejelser, når det kommer til hvordan man håndterer sin skilsmisse. Desværre er det ikke alle der kan finde ud af at være voksne for børnenes skyld og det er her, at Familieretshuset kommer ind i billedet. Hvis forældrene er i konflikt og ikke kan blive enige om hvordan fordelingen af tiden med børnene skal foregå, kan de indbringe sagen for Familieretshuset, som så vil gå ind i sagen. Vil du vide mere om hvordan Familieretshuset kan hjælpe forældre der ligger i skilsmisse, så kan du læse med i denne artikel, hvor du kan finde af mere om hvad Familieretshuset er og hvordan det fungerer.

Hvad er Familieretshuset?

Familieretshuset, tidligere kaldet Statsforvaltningen, er en offentlig institution, der er oprettet for at tjene børn og beskytte deres interesser. Et af Familieretshuset hovedformål er at beskytte og støtte børn, der er berørt af familieretlige spørgsmål, som for eksempel skilsmisse, og i forbindelse med dette, sikre deres velfærd. Familieretshuset blev oprettet for at bedre kunne tilgodese børns velfærd på forskellige områder indenfor det familieretslige område, herunder skilsmissesager og andre sager der har med børn at gøre. Familieretshuset kan hjælpe i de fleste sager, men nogle sager er nødvendige at overdrage til Familieretten eller andre myndigheder, som har den autoritet som Familieretshuset mangler, for at kunne gøre noget.

Hvordan kan Familieretshuset hjælpe ved en skilsmisse?

I mange skilsmissesager kan forældrene selv finde ud af at komme frem til en aftale omkring hvor børnene skal bo, samt hvordan samværet med børnene skal fordeles, ligesom de selv kan finde ud af at aftale eventuelt børnebidrag. Der findes dog også mange sager, hvor det minder mere om skyttegravskrig hvor børnene ender med at blive taget som gidsler. Hvis der ikke kan opnås enighed omkring disse emner, kan Familieretshuset gå ind og foretage afgørelse i de fleste sager. Når det handler om bopæl, så vil sagen dog blive sendt videre til Familieretten, som så vil overtage den og komme frem til en endelig afgørelse. Hvis du står i en situation hvor mægling er nødvendig, så gå ind på Familieretshusets hjemmeside og find Familieretshuset kontakt side, hvor det er muligt at starte en indledende dialog om at hvad der skal ske.